İşletmeler için, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek çevre izin belgesini, çevre izin ve çevre lisans belgesi; izin ve lisansları kapsayan tek bir belgeyi ifade etmektedir.

        Bununla ilgili olarak yapılan düzenlemelerle, 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren; 21.11.2008 /27061 R.G. Çevre Denetim Yönetmeliği ve 22.10.2009 / 27384 R.G. Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 24.02.2010 / 27503 Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.
 
        Her iki yönetmelik kapsamında, Çevre izin veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulmasına yönelik düzenleme yapılmış olup, “Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusunun çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları” tarafından yapılacağı 04.11.2009 tarih ve 27396 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Çevre Denetimi Yönetmeliği Ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Çevre Görevlilerine, Çevre Danışmanlık Kurum Ve Kuruluşlarına Yeterlik Verilmesi Hakkında Tebliğ” ile bildirilmiştir.
 
       
     Firmamız ; Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamına giren faaliyet ve tesislere çevre mevzuatı kapsamında çevre yönetimi,Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince çevre izin ve lisans başvuru hizmetlerini yerine getirmeye ve bu çerçevede rapor hazırlama yetkisi içeren ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ 'ne sahiptir.
Etiketler : çed diyarbakır cevren mühendislik