Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması
 
       ÇED Yönetmeliği EK-2 Listesi kapsamında yer alan faaliyet sahibinin hazırlatması gereken bir teknik rapordur. Firmanın tüm bu iş ve işlemleri ÇED Gerekli Değildir Belgesini almak için yapması gerekmektedir. Firmamız teknik personeli tarafından Yönetmelik gereğince ilgili işletme yerinde ziyaret edilerek proje tanıtım dosyası müşteri ile birlikte hazırlanmakta olup; tüm bu işlemler gerekli çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ile son bulmaktadır. E-ÇED sürecinde başvurular sorunsuz olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayfasına Şirketimiz tarafından yüklenmektedir. Yüklenen Proje Tanıtım Dosyaları E ÇED ile daha Kısa süre içerisinde sonuçlanmaktadır.

 
ÇED Gerekli Değildir Belgelerinin Alınması
 
       Faaliyet yerinin bağlı bulunduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bilgi verilerek Yer inceleme kontrolü yapılarak ÇED Süreci başlatılır. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından süreci başlatılan dosya teknik personel tarafından incelenir ve yerine yapılan teknik gezi ile süreç firmanın ÇED Gerekli Değildir Belgesi alması neticesinde sonlanır. Tüm bu iş ve işlemler esnasında firmamız teknik personeli ile müşterisinin ÇED Gerekli Değildir belgesini alması sorunsuz olarak neticelendirilir.
       E-ÇED sürecinde başvurular sorunsuz olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayfasına Şirketimiz tarafından yüklenmektedir. Yüklenen Proje Tanıtım Dosyaları E ÇED ile daha Kısa süre içerisinde sonuçlanmaktadır.

 
ÇED Rapor ve Projelerinin Hazırlanması
 
       ÇED Yönetmeliği EK-1 Listesi kapsamında yer alan faaliyet sahibinin hazırlatması gereken bir teknik rapordur. Firmanın tüm bu iş ve işlemleri ÇED Olumlu Belgesini almak için yapması gerekmektedir. Firmamız teknik personeli tarafından Yönetmelik gereğince ilgili işletme yerinde ziyaret edilerek ÇED Raporu müşteri ile birlikte hazırlanmakta olup ; tüm bu işlemler gerekli çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ile son bulmaktadır.

 
ÇED Olumlu Belgesinin Alınması
 
       ÇED Yönetmeliği EK-1 kapsamındaki projeler için hazırlanan proje tanıtım dosyası Bakanlığa sunulur. Bakanlık tarafından incelenip uygun görüldükten sonra halkın katılım toplantısı firmamız tarafından iş verenle birlikte düzenlenir. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 1. İ.D.K. Toplantısı yapılır ve özel format verilerek projenin hazırlanması için konsept oluşturulur. Komisyon tarafından verilen özel formata göre hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur, Nihai ÇED Raporu ile diğer belgelerin Bakanlığa sunulmasını takiben, inceleme Değerlendirme Komisyonu'nun Rapor hakkındaki kararını esas alarak, Bakanlık "ÇED Olumlu Karan" ya da "ÇED Olumsuz Karan" verir. 5 iş günü askıda ilan edilir ve 5 yıl içerisinde yatırıma başlanmalıdır. Tüm bu iş ve işlemler firmamız teknik personeli tarafından iş verenle birlikte gerçekleştirilmektedir.
Etiketler :