Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 
-Ürün kayıplarının azalması,
-Maliyetlerin azaltılması,
-İhracatta ve iç pazarda ürünün müşteri tarafından kolayca kabulü,
-İhalelerde rakip firmalara göre avantaj.
 
 
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 
Çalışanların ve İşletmenin sağlığını ve güvenliğini koruma altına alarak;
 
-Performans artışı sağlamak,
-Motivasyon ve katılımı arttırmak,
-Maliyetleri azaltmak,
-Üretim artışını sağlamak,
-Karlılığı arttırmak. 

 
 
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 
-Çevre etki ve risklerinin belirlenmesi ve kontrolü,
-Çevre politika, amaç ve hedeflerinin başarılması, çevre yasalarına uyum,
-Kuruluşun gelecekteki çevre sorumluluklarına yaklaşımına rehber olacak temel prensiplerin tanımlanması,
-Kaynak Yönetimi,
-Atık Yönetimi.
Etiketler :